Informatie

ASN staat voor Action Shooting Nederland, een initiatief van de volgende schietsportverenigingen: SV Langedijk in Langedijk, SV de Vrijheid in Hoorn, Krommenieër SV in Koog a/d Zaan, SV ”de Treffers” in Lelystad, E&L in Enschede, SV ”pr. Beatrix” in Vinkeveen, SV Robin Hood in Groesbeek SV “de Flevoschutters” in Almere.

ASN is opgericht op 29-2-2004 als organisatie.

Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel van Noordwest Holland is 37 1111 76 d.d. 07-03-2004. Rabobank NL58RABO0158556666 t.n.v. A-S-N, HOORN

De doelstelling van de ASN is het in het leven houden van een inmiddels al vele jaren bestaande staal competitie. De deelnemende verenigingen organiseren meerdere malen per jaar een laagdrempelige wedstrijd, waarbij het de bedoeling is om zo snel mogelijk een aantal stalen doelen omver te schieten. Indien een vereniging geen stalen doelen heeft, en toch een wedstrijd wil organiseren, mogen de stalen doelen eventueel vervangen worden door bowlingpins. De opstelling van de doelen kunnen per wedstrijd variëren van vorm, of aantal. Een drietal magazijnen of speedloaders en een grootkaliber pistool of revolver zijn eigenlijk al voldoende om eens deel te nemen aan een ASN wedstrijd. Je hoeft dus geen ASN lid te zijn om een keertje mee te doen.

Deelnemers doen mee op eigen titel, en verantwoordelijkheid. De ASN ontkent elke aansprakelijkheid.

Natuurlijk word je als deelnemer op vriendelijke en uitvoerige wijze geholpen door de wedstrijdleider om je deelname aan een ASN wedstrijd veilig en leuk te laten verlopen. Schroom dus niet om eens een keertje mee te doen en om instructies te vragen.

Op onze website www.actionshooting.nl vind je alle spelregels en de wedstrijdagenda met inschrijf- en informatie telefoonnummers.

Verenigingen zijn vrij om een wedstrijd te organiseren, de wedstrijden dienen echter wel aangemeld te worden bij de ASN, zodat ze opgenomen kunnen worden in de wedstrijd agenda. Verder dienen de wedstrijden te worden georganiseerd volgens het schiet en wedstrijd reglement van de ASN.

Lidmaatschap.

Schutters die lid willen worden van de ASN betalen 30 euro per jaar. De hoogte van de contributie wordt tijdens de ALV vastgesteld, maar staat al sinds de oprichting op 30 euro. Een ASN lid betaalt 10 euro per ingeschreven klasse per wedstrijd.

Wat krijg een schutter daarvoor.

Een vereniging mag voor ASN leden maximaal 10 euro per deelnemer, per klasse rekenen. Daarnaast doen alleen ASN leden, mits het vereiste aantal wedstrijden te hebben geschoten, mee voor de grote prijzentafel aan het einde van het competitiejaar.

ASN kent  4 verschillen klassen, te weten:

Open kaliber Pistool (OKP), Standaard Kaliber Pistool (SKP), Open Kaliber Revolver (OKR), en Standaard Kaliber Revolver (SKR). Het aantal klassen wordt afhankelijk van het aantal deelnemers per categorie. Van elke klasse waarvoor de schutter heeft ingeschreven, wordt per ingeschreven klasse 3 euro afgedragen door de organiserende vereniging aan de ASN, deze stort het bedrag in een grote prijzenpot bedoelt voor de grote finale aan het eind van het competitie jaar voor ASN leden. De overige 7 euro mag door de organiserende vereniging worden gehouden. Verder krijgt de vereniging een vermelding in de agenda op de ASN website. Indien de organisator extra prijzen ter beschikking wil stellen in de vorm van eremetaal, goederen of geld, is deze daar vrij in. Een schutter doet als ASN lid mee aan de jaarcompetitie. Ook al schiet je maar 1 wedstrijd mee, dan telt je score voor de jaarcompetitie. Wil je in aanmerking komen voor de Grande Finale, (en dus de grote prijzentafel) dan dien je tenminste de helft + 1 van het aantal georganiseerde ASN wedstrijden te schieten van dat kalenderjaar. Schiet je er meer, dan tellen alleen de beste resultaten. De Grande Finale telt niet mee voor de competitie maar is een fun wedstrijd.

Klasse indeling competitie.

De ASN heeft een zogenaamde klassenindeling waardoor schutters die bijvoorbeeld vaak in de middenmoot eindigen, winnaar zouden kunnen worden in de B of C klasse. Wie in welke klasse schiet, wordt bepaald in het eerste “klasserings” jaar. Na dit jaar wordt aan de hand van je behaalde score (dus 50%-70% of hoger) bepaald in welke klasse je verder gaat.

Voor de C klasse ligt het percentage tot 50% Voor de B klasse tussen de 50% en 70%, en voor de A klasse tussen de 70 en100%. De indeling per klasse wordt bepaald door de tijd die de schutter nodig heeft om alle doelen om te schieten, de snelste tijd is 100%. Zou je in het klasseringsjaar dus steeds boven de 50% maar onder de 70% eindigen, word je dus ingedeeld in de B klasse.

De  wedstrijdorganisatoren zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van de advertentie voor de wedstrijd, het aanleveren van de wedstrijd uitslagen, doormiddel van het ASN score programma, en het zorgdragen voor de vastgestelde afdracht aan de ASN.

Als nieuw lid krijg je geen rekening, je maakt na bevestiging van de secretaris zelf de contributie over naar het giro nummer van de ASN.

Leden krijgen in het nieuwe kalender jaar een mail van de penningmeester m.b.t. het overmaken van de contributie.

Eenmaal per jaar wordt ook het KNSA – Nederlands Kampioenschap (Action Shooting),  ofwel NK gehouden met de spelregels zoals vastgelegd in het KNSA vademecum.

Het huidige bestuur:

Voorzitter : Jaap Beckerschmidt.

Penningmeester: Henk de Boer

Secretaris: Jaap Beckerschmidt.

ICT Jeroen Collewijn.

Wijzigingen voorbehouden.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Login leden